Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Als onthaalmedewerker van Geneeskunde voor het Volk in De Sleutel in Schaarbeek wordt Mathilde El Bakri elke dag geconfronteerd met de ongelijkheid in onze maatschappij. Als Brussels parlementslid zal ze focussen op huisvesting, werk, discriminatie, toegankelijkheid van de gezondheidszorg. En op solidariteit met Palestina, want daar begon haar engagement.

De Brusselse PVDA nodigde haar leden en sympathisanten uit om 13 uur op het Sint-Janspleintje, vlak bij het Brussels Parlement. Allereerst om de 4 gekozenen van de partij aan te moedigen voor zij officieel de eed zouden gaan afleggen. Maar ook om getuige te zijn van een miniceremonie waarin de volksvertegenwoordigers plechtig hebben gezworen dat ze steeds de belangen van de werkende mensen zullen verdedigen.

Als chauffeur en vakbondsdelegee bij de MIVB staat Youssef Handichi op de eerste rij om de openbare diensten, het openbaar vervoer en het milieu te verdedigen en om te vechten tegen discriminatie.

Claire Geraets is 62 en dokter bij Geneeskunde voor het Volk in Schaarbeek. Al heel haar loopbaan ijvert ze voor gratis geneeskunde in dienst van de mensen en niet van de centen. Een strijd die ook een gevecht is tegen ongelijkheid en armoede, en voor een andere, sociale samenleving. Een strijd die ze zal verder zetten in het Brussels parlement.

Michaël Verbauwhede kent zijn dossiers, maar ook de realiteit op het terrein is hem niet vreemd. Uit zijn engagement in de studentenbeweging en zijn rechtenstudie houdt hij een vaste wil over om in het Brussels parlement strijd te voeren tegen een besparingspolitiek die van de jongeren van vandaag “een verloren generatie” dreigt te maken.

Omdat de parlementariërs van de PVDA geen parlementariërs zijn zoals de andere, legden ze de eed af op straat, in het bijzijn van een honderdtal leden en sympathisanten. Dat deden ze alvorens ze voor de eerste keer naar het Brussels Parlement gingen. Ze herhaalden hun engagement om de belangen te verdedigen van de werkende mensen, de jongeren en de minder jongeren en van al wie het moeilijk heeft aan het einde van de maand. Lees hier hun eed. 

Mathilde El Bakri (28) is verantwoordelijke bij de groepspraktijk De Sleutel van Geneeskunde voor het Volk in Schaarbeek.

Deze jurist van opleiding wil strijden tegen het besparingsbeleid dat van de huidige generatie jongeren een “opgeofferde generatie” maakt.

Net zoals in Luik en Antwerpen heeft de PVDA ook in Brussel de ambitie om iemand naar het parlement te sturen, naar het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Als dat lukt, heeft de PVDA verkozenen op alle niveaus in het land. “Het is een ambitieuze doelstelling, maar zo zou een linkse stem zonder complexen de sociale verzuchtingen van de mensen in heel België kunnen laten horen”, verklaart Peter Mertens, voorzitter van de PVDA.