Delhaize

Woensdag 24 juni werd het officieel. Hoewel iedereen zijn best doet om te spreken over een fusie, is het Ahold dat Delhaize overneemt. De beurzen jubelden, maar het personeel en de vakbonden zijn ongerust, en roepen op tot waakzaamheid. Op de ondernemingsraad beloofde de directie garanties qua werkgelegenheid en de uitvoering van de recente herstructurering, maar… wie gelooft die nog?

Sinds de directie van supermarktketen Delhaize eind juni een drastisch herstructueringsplan bekend maakte waren de sociale acties niet meer uit de lucht. Na een algemene staking op 16 oktober beloofde de directie een aangepast plan voor de arbeiders. Voor het personeel komt het er nu op aan om de druk aan te houden en een intrekking van het plan voor alle personeelsleden te realiseren.

Vandaag vrijdag 17 oktober blijven de meeste Delhaize-vestigingen dicht. De werknemers van de supermarktketen staken uit protest tegen de aangekondigde herstructurering en besparingen. Het personeel zou 17% loon verliezen, terwijl de dividenden van de aandeelhouders in 2013 nog stegen met 12%.

De strijd bij Delhaize herneemt. Het bedrijf blijft bij zijn voornemen om 14 winkels te sluiten en 2500 jobs te schrappen. Nochtans heeft Delhaize België in heel zijn geschiedenis nooit één jaar verlies gemaakt. Het bedrijf maakt integendeel mooie winsten.

Is de herstructurering bij Delhaize onvermijdelijk? Of is het mogelijk om deze te verhinderen? Gaat het slecht met Delhaize? Zal het plan van de directie de onderneming redden? Enz. In deze didactische brochure beantwoordt de studiedienst van de PVDA deze vragen en toont ze hoe een andere weg mogelijk is.

Is de herstructurering bij Delhaize onvermijdelijk? Of is het mogelijk om deze te verhinderen? Gaat het slecht met Delhaize? Zal het plan van de directie de onderneming redden? Enz. 

Hoeveel belasting heeft Delhaize nu echt betaald? De studiedienst van de PVDA beweert dat het gaat over een percentage van 0,15 %. De groep zelf maakt in zijn jaarverslag gewag van 17,6 %. Wie heeft gelijk?

Delhaize kondigde recent een herstructureringsplan aan dat bijna 2500 werknemers en hun gezinnen zal treffen. Nochtans is de groep Delhaize blijven winst maken en heeft ze sterk kunnen genieten van Belgische fiscale kortingen. Uit een tabel opgesteld door Marco Van Hees, specialist fiscaliteit van de PVDA en federaal gekozene, blijkt dat het coördinatiecentrum (de financiële  tak, de 'interne bank' als het ware) van de groep Delhaize in meer dan zes jaar tijd, van 2007 tot 2012, van meer dan 521 miljoen euro fiscale kortingen heeft kunnen genieten, via de notionele interestaftrek. 

Delhaize kondigde zopas een herstructureringsplan aan dat bijna 2500 werknemers en hun gezinnen zal treffen. Het gaat om een aanval die duizenden mensen in precaire omstandigheden zal duwen.