Senaat

De PVDA heeft een bezwaarschrift (zie hier) ingediend bij de “Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven” van de Senaat – die heeft zitting op donderdag 3 juli - met de vraag haar uitsluiting uit de Senaat ongedaan te maken. Deze uitsluiting is opmerkelijk omdat de linkse partij in Wallonië en Brussel de kiesdrempel van 5% duidelijk heeft overstegen. Zij haalde in het zuiden van het land immers 133.659 stemmen, dat is 5,44% van het totaal.  

Welkom bij Kafka. Vandaag, 19 juni, kwam de Raad van State samen. De PVDA vroeg de beslissing om de partij geen senator toe te kennen te schrappen. Na de pleidooien gaf de auditeur zijn mening: de Raad van State zou niet bevoegd zijn voor een dergelijke kwestie. 

De PVDA heeft met verwondering kennis genomen van de berekening van de zetelverdeling voor de deelstaatsenatoren gepubliceerd op de website van de Senaat. Volgens die berekening heeft de PVDA geen recht op een senator hoewel de linkse partij in Wallonië en Brussel duidelijk de kiesdrempel van 5 % heeft overschreden.