Regeerakkoord

De regering voorziet een aanval tegen de lonen op verschillende fronten. Als deze maatregelen goedgekeurd worden, zullen de werknemers in dit land verschillende honderden euro's verliezen. De regering zegt dat dit noodzakelijk is om de economie zuurstof te geven, want "de loonkost is te hoog". Maar klopt dit wel? De studiedienst van de PVDA analyseerde de maatregelen van het regeringsakkoord en geeft antwoord aan pro-patronale argumenten van de regering Michel-De Wever.

Het deel van het regeerakkoord over Defensie en Buitenlandse Zaken wordt gekenmerkt door een reeks maatregelen die onze toekomst dreigen te hypothekeren. Op het vlak van Defensie volgt de regering de budgettaire en militaire dictaten van de NAVO, die voor een groot deel bestaan uit investeringen. Op het vlak van buitenlandse handel zien we belangrijke engagementen in het kader van het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten (het TTIP), die eveneens te maken hebben met de militaire alliantie. Op het vlak van ontwikkelingssamenwerking daarentegen wordt fors gehakt in de uitgaven. Tegelijk zien we hoe de regering gebruik wil maken van ontwikkelingssamenwerking, niet voor de ontwikkeling van de derdewereldlanden, maar voor de ontwikkeling van de economische en politieke doelen van het establishment.

Twee miljard euro besparingen in de gezondheidszorg hangen boven ons hoofd. Nog nooit eerder waren de geplande besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg zo groot. Maggie De Block beweert dat de patiënten hier niet veel van zullen voelen. De studiedienst van de PVDA en Geneeskunde voor het Volk namen de plannen onder de loep en concluderen dat de patiënt wel degelijk de rekening betaalt. Ofwel wordt de financiering herzien waardoor de patiënt meer uit eigen zak betaalt, ofwel wordt het aanbod aan zorgen verminderd. Daarnaast blijven de woekerprijzen van de farma-industrie en de exorbitante erelonen van bepaalde specialisten zo goed als buiten schot en dringt privatisering van de zorgverzekering zich meer en meer op. Dit alles bij elkaar maakt de last voor de patiënt gevoelig groter waarbij vooral de minstbedeelden het meest getroffen worden.

Het cactus-plan van de PVDA stelt 5 structuele maatregelen voor als alternatief voor een haalbare financiering van een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen.

De federale regering zal de armoede doen toenemen en de kansen van mensen in armoede doen dalen. Haar voornaamste doel is de concurrentie op de arbeidsmarkt te verhogen. De studiedienst van de PVDA ontrafelde het meerderheidsakkoord van de regering Michel-De Wever en haar visie omtrent armoedebestrijding.

Nooit was het risico op een black-out groter dan vandaag. Als we één conclusie kunnen trekken uit het energiedebacle van de jongste jaren, dan is het wel dat de vrije energiemarkt zijn failliet heeft aangetoond. Daarnaast houdt de regering koppig vast aan kernenergie en verlaagt ze zelfs nog de bijdragen van Electrabel. Een analyse van het regeerakkoord door de studiedienst van de PVDA.

Dat deze regering er een is voor de rijken druipt van elke zin van deze regeringsverklaring, ook op het vlak van justitie en politie. Voor de gewone man is er meer controle, meer repressie en moeilijker toegang tot het gerecht, terwijl de rijken kunnen rekenen op begrip en zelfs laksheid.

Alles wat de loopbaan van een werknemer een beetje kan verlichten (tijdskrediet, aanvullende werkloosheidsvergoeding bij deeltijds werk...) gaat voor de bijl van de regering-Michel – De Wever. Verder richt ze haar pijlen op de werkzoekenden. Een overzicht, niet eens volledig.

De concrete maatregelen van zowel de federale als de Vlaamse regering staan garant voor een hard, rechts besparingsbeleid, dat alles behalve vrouwvriendelijk is. “Ongelijkheden wegwerken”, “aandacht voor de verschillende situatie van mannen en vrouwen”? Niks van, integendeel. Maartje De Vries, voorzitster van PVDA-vrouwenbeweging Marianne, analyseert hoe beide regeringen de ongelijke positie van de vrouw nog vergroten.

Het Vlaamse regeerakkoord, dat vorige week werd afgesloten tussen N-VA, CD&V en Open Vld, kiest voluit voor een reeks harde besparingen en hervormingen die ettelijke duizenden euro’s per gezin zullen kosten. En met de ‘Zweedse’ coalitie die ook federaal in de steigers staat, lijkt dit Vlaams regeerakkoord een blauwdruk te worden van wat we straks kunnen verwachten van een federaal regeerakkoord. Zowel vanuit vakbonden, actiegroepen, studentenorganisaties, armenorganisaties, milieuorganisaties als de culturele sector kwamen alvast alarmerende reacties op dit regeerakkoord.

In een eerste reactie op wat in de media verschijnt over het Brussels regeerakkoord zegt Michaël Verbauwhede, PVDA-fractieleider in het Brussels parlement: “Dit akkoord beantwoordt duidelijk niet aan de sociale noden van de Brusselaars.”

Er heerst in Brussel een sociale noodtoestand die geen enkele politieke mooispraak kan verbergen: de werkloosheid is hoog, de armoede neemt toe, de huurprijzen zijn onbetaalbaar, de verkeersknoop is zowat de meest dramatische van alle Europese steden...