Joris Van Gorp

 

Op 15 januari hebben regering, vakbonden en patroonsorganisaties elkaar ontmoet. Voor Karel Van Eetvelt van patroonsorganisatie Unizo had deze ontmoeting de bedoeling dat de regering wou tonen dat ze wel een voorstander is van het sociaal overleg. Uit schrik voor nieuwe acties?

De regering wil dat de vakbonden stoppen met actie voeren. Hiervoor werd een scenario uitgewerkt. Het is de CD&V die de voorbije drie weken het voortouw nam voor de uitwerking van dit scenario. Het scenario omvat drie delen. De indexsprong wordt ingeruild voor een loonmarge. Er komt een belofte van een taxshift die de lasten verschuift van de werknemers naar de vermogens. En een grote pensioenconferentie in april moet de wrevel rond de eindeloopbaanproblematiek opvangen.

Op 15 januari ontmoeten regering, werkgevers en vakbonden elkaar in het kader van een discussie over de besteding van de welvaartsenveloppe, de eindeloopbaanproblematiek en de creatie van jobs. Boven de hoofden zweeft het spook van verdere vakbondsacties.

Sinds de algemene staking van 15 december ligt de bal in het kamp van de regering. Na de ministerraad van 23 december verkondigde premier Michel: “We hebben de sociale vrede onder de kerstboom gelegd.” De regering keurt het mini-akkoord, dat de vakbonden en patroons verleden week afsloten, goed. Verder nodigde premier Michel de sociale partners uit om vanaf 12 januari loononderhandelingen op te starten. Zelf zal de regering tegen 15 januari een kalender vastleggen voor onderhandelingen over 3 thema’s: de sociale welvaartsenveloppe, jobcreatie in de industrie en de pensioenhervorming.

De staking in de provincie Antwerpen wordt goed opgevolgd. In alle sectoren wordt de productie zwaar getroffen.

Sinds de directie van supermarktketen Delhaize eind juni een drastisch herstructueringsplan bekend maakte waren de sociale acties niet meer uit de lucht. Na een algemene staking op 16 oktober beloofde de directie een aangepast plan voor de arbeiders. Voor het personeel komt het er nu op aan om de druk aan te houden en een intrekking van het plan voor alle personeelsleden te realiseren.

Nauwelijks twee dagen na het voorlezen van zijn regeringsverklaring past premier Michel het regeerakkoord aan ten voordele van de werkgevers.

Op 22 september sprak Geert Bourgeois, minister president van de Vlaamse regering, de Septemberverklaring uit van de nieuwe Vlaamse regering. De Vlaamse regering bespaart bij de gezinnen om de ondernemingen meer steun te kunnen geven.

Op 9 augustus lekten de concrete cijfers uit over de maatregelen van de nieuwe Vlaamse regering. De fameuze Tabel, die tijdens de coalitiebesprekingen tot stand kwam, bevat de budgettaire doelstellingen waarover N-VA, CD&V en Open Vld het eens werden. Minister-president Bourgeois noemde half augustus alle reacties voorbarig, omdat de Vlaamse regering de concrete begroting nog niet had besproken. De studiedienst van de PVDA heeft de fameuze tabel ontcijferd en concludeert dat die alarmerend genoeg is om vanaf vandaag te informeren en te mobiliseren.

Pagina's