#hetsociaalverzet

Ludwig Verduyn interviewde Peter Mertens voor de camera van Actua-TV. De PVDA-voorzitter had het onder meer over de regering Michel-De Wever, de miljonairstaks, het sociaal verzet en de rol van de volksvertegenwoordigers van de PVDA…

Acties tegen de indexsprong: "mag niet!" riep Egbert Lachaert van Open Vld vorige donderdag in het parlement. Hij zal het drie keer herhalen. Voor N-VA-parlementair Zuhal Demir mag er twee jaar lang geen enkele sociale actie meer gevoerd worden. De meest rechtse partijen in de regering Michel - De Wever waren bijzonder geënerveerd. Minister van Werk Kris Peeters probeerde de gemoederen te bedaren door te zeggen dat de vakbonden misschien nog wel acties zouden doen maar geen stakingen. 

Op de tribune van de Kamer zijn de meerderheidspartijen op donderdag 12 februari in alle hevigheid losgebarsten. Na de aankondiging door het gemeenschappelijk vakbondsfront van een nieuw actieplan, beginnend met een manifestatie op 11 maart in Brussel, volgden de reacties elkaar in sneltempo op. “Wij verwachten van de vakbonden dat zij de sociale vrede garanderen”, verklaarde Egbert Lachaert (Open Vld). Zuhal Demir (N-VA) deed daar nog een schep bovenop: “Het sociaal akkoord is afgesloten voor twee jaar, ik verwacht dus op zijn minst twee jaar sociale vrede in dit land.” Minister Kris Peeters (CD&V) stelde op zijn beurt: “Acties kunnen er komen, stakingen niet.” De spanning is te snijden, want ondanks deze manoeuvres slaagt de regering er niet in het sociale verzet te smoren.

Het ACV keurde met een zeer kleine meerderheid het sociaal akkoord over de loonmarge voor 2015-2016 goed. Maar het verzet gaat door. ABVV en ACV gaan samenwerken aan een nieuw actieplan. In gemeenschappelijk front.

“Het Koninklijk Besluit dat bruggepensioneerden verplicht om actief werk te zoeken tot hun 65 jaar moet onmiddellijk worden ingetrokken",  verklaart Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de PVDA.

Kris Peeters, Vlaams Minister van Werk, kondigde aan dat de regering "asap' (zo snel mogelijk) een wetsvoorstel zal indienen dat haar de mogelijkheid biedt een wettelijke basis te creëren voor een indexsprong. De minister legde deze verklaring af 20 minuten voor de herneming van de onderhandelingen tussen vakbonden en patronaat over de loonevolutie. De regering heeft meer dan ooit kamp gekozen. 

Op 13 januari beslisten de vakbonden om het sociaal overleg een kans te geven en werden nieuwe acties voorlopig opgeschort. Ondertussen is er al verschillende keren overleg gepleegd. Een akkoord over een eventuele loonmarge voor 2015-2016 lijkt echter nog veraf.

Op 15 januari hebben regering, vakbonden en patroonsorganisaties elkaar ontmoet. Voor Karel Van Eetvelt van patroonsorganisatie Unizo had deze ontmoeting de bedoeling dat de regering wou tonen dat ze wel een voorstander is van het sociaal overleg. Uit schrik voor nieuwe acties?

De regering wil dat de vakbonden stoppen met actie voeren. Hiervoor werd een scenario uitgewerkt. Het is de CD&V die de voorbije drie weken het voortouw nam voor de uitwerking van dit scenario. Het scenario omvat drie delen. De indexsprong wordt ingeruild voor een loonmarge. Er komt een belofte van een taxshift die de lasten verschuift van de werknemers naar de vermogens. En een grote pensioenconferentie in april moet de wrevel rond de eindeloopbaanproblematiek opvangen.

Op 15 januari ontmoeten regering, werkgevers en vakbonden elkaar in het kader van een discussie over de besteding van de welvaartsenveloppe, de eindeloopbaanproblematiek en de creatie van jobs. Boven de hoofden zweeft het spook van verdere vakbondsacties.

Pagina's