Charlie Le Paige

 

In totaal kwamen over heel het land meer dan 1.000 studenten op straat voor de Internationale Dag van de Student. De mobilisatie van maandag was “een eerste antwoord aan de ministers”. “Samen strijden we, Nederlandstaligen en Franstaligen, voor een kwaliteitsvol en toegankelijk onderwijs”, stelden de studentenvertegenwoordigers op het eind van de betoging in Brussel.

17 november is de Internationale Dag van de Student. In de hele wereld mobiliseren jongeren voor een kwaliteitsvol en toegankelijk openbaar onderwijs, in een solidaire samenleving. In ons land, waar zware besparingen op onderwijs op tafel liggen, mobiliseert Comac mee. En de onderwijsministers Crevits en Marcourt zullen het geweten hebben.

Jonge werkenden, maar ook jongerenbewegingen en jongerenorganisaties, studenten en scholieren, zowel uit het noorden als het zuiden van het land… Allen waren ze donderdag 6 november talrijk aanwezig op de grote vakbondsbetoging. Besparingen in onderwijs, middenveld en cultuur, uitsluitingmaatregelen tegen jonge werkzoekenden of mini-jobs… Ieder was er om zijn eigen redenen, maar allen hadden ze iets gemeen: ze zeggen ‘neen’ tegen de maatregelen die de toekomst van de jongeren in gevaar brengen.

De jongerenorganisaties van de vakbonden roepen op tot mobilisatie tegen het besparingsbeleid op alle niveaus (zowel federaal als gewestelijk) in ons land. Jongeren uit het noorden en het zuiden van het land nemen deel aan het actieplan van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, ondertekent de oproep van de vakbondsjongeren en mobiliseert voor de eerste afspraak nu vrijdag 24 oktober om 16 uur aan de Beurs in Brussel.

Donderdag 23 oktober verdedigde de Brusselse minister van tewerkstelling Didier Gosuin (FDF) een politiek van de Brusselse regering om onderbetaalde stages te gebruiken als instrument tegen de jeugdwerkloosheid.

De krant De Tijd schreef deze week dat Vlaanderen de algemene trend in Europa volgt door het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs te verhogen. Een vergelijking die niet klopt. De ervaring in andere landen toont dat juist lagere studiekosten de te volgen weg zijn.