Theo Francken

Zes rechterlijke uitspraken naast zich neerleggen en een campagne starten tegen “wereldvreemde rechters” op Twitter … dat zou je als gewone burger eens moeten proberen. Bij de N-VA gaat het hard.

Ook het hof van beroep zegt nu dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een humanitair visum moet verlenen aan een gezin uit het Syrische Aleppo. Francken liet al weten ook deze rechterlijke uitspraak naast zich neer te leggen. “De enige optie die hij nog biedt aan mensen in humanitaire nood, is om via mensensmokkelaars in Europa te geraken”, zegt Mieke Van den Broeck, advocate van het gezin.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil nieuwkomers in ons land verplichten een integratieverklaring te ondertekenen vooraleer ze een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Ze zullen ook moeten bewijzen dat ze zich aan die verklaring houden om te voorkomen dat ze hun verblijfsvergunning verliezen. De doelstelling om tot een betere integratie te komen, moet op zich natuurlijk gesteund worden. Maar we moeten ons toch ernstige vragen stellen bij de achterliggende redenen van wat Francken en de regering willen realiseren.

“Duw hen terug in zee. Het kan me niet schelen als je ze verdrinkt.” Dat heeft Theo Francken (N-VA) volgens de Griekse minister van Migratie gezegd op de EU-top in Amsterdam. De PVDA reageert verontwaardigd en veroordeelt alle oproepen van de N-VA voor een illegaal ‘push-back’-beleid. Het voorstel is niet alleen walgelijk en in strijd met de mensenrechten, het staat niet eens in het anders zo heilige regeerakkoord. De linkse partij vraagt de regering om uitleg over de uitspraken van Theo Francken.

“Wij zijn de meerwaarde | Nous sommes la valeur ajoutée | We are the added value.” 9 bekende figuren met buitenlandse roots lanceren een oproep om donderdag 18 december om 12.00 uur samen te komen op het Poelaertplein in Brussel. Uit protest tegen de herhaalde uitlatingen van Theo Francken, N-VA en staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

En wat hebben we geleerd vandaag? PVDA-voorzitter Peter Mertens overloopt de gebeurtenissen van dinsdag 14 oktober, de dag waarop de PVDA het ontslag vroeg van staatssecretaris Theo Francken.

Het voorbije weekend werd in beperkte kring de negentigste verjaardag gevierd van Bob Maes. Bob Maes is de oprichter van de Vlaamse Militanten Organisatie, voorloper van de ondertussen verboden extreemrechtse privémilitie Vlaamse Militanten Orde. Onder de aanwezigen onder anderen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en federaal staatssecretaris Theo Francken, allen N-VA, zo meldt de blog van het Anti-Fascistisch Front.*  

Pagina's