openbaar vervoer

Tijdens zijn opleiding tot huisarts werkte Egmont Ruelens undercover als buschauffeur bij De Lijn in Antwerpen. Zijn ervaringen schreef hij neer in het pas verschenen boek “Dokter aan het stuur”.

Op een bijzondere ondernemingsraad vorige week zagen de werknemers van de Brugse vestiging van trein- en trambouwer Bombardier hun toekomst aan diggelen gaan. De activiteiten op de site worden stapsgewijs afgebouwd, voor 200 werknemers gaat de deur nu al onherroepelijk dicht. Vandaag wordt bij Bombardier Brugge actie gevoerd.

De Vlaamse regering wil 115 miljoen euro besparen op De Lijn, verspreid over de komende 5 jaar. Deze besparingen komen bovenop de zware besparingen van 2012 (60 miljoen euro). Dat plan heette toen “Snoeien om te groeien”. Vandaag zien we waar dat “groeien” toe leidt. Een dossier gerealiseerd door de studiedienst van de PVDA.

Terwijl steeds meer gezinnen beroep doen op gaarkeukens en voedselbedeling, verhoogt de regering Bourgeois de prijzen van De Lijn en knipt ze in het aanbod. De PVDA ijvert voor een ambitieus beleid rond mobiliteit. Zij lanceert de campagne Maak De Lijn terug fijn.

De PVDA voerde deze ochtend actie op de Antwerpse Rooseveltplaats, een belangrijk knooppunt van bussen en trams. De linkse partij klaagt de prijsverhogingen en de verminderde dienstverlening van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn aan. “Er moet door de Vlaamse overheid niet bespaard worden op openbaar vervoer, maar wel geïnvesteerd”, stelt de partij.

Gisteren maakte de vervoersmaatschappij De Lijn bekend welke tariefwijzigingen doorgevoerd worden. Het plaatje oogt niet fraai.

Minstens vijf werknemers van de MIVB zijn gestorven aan asbestkanker. Een gevolg van blootstelling aan asbest tijdens hun werk. Voor twee van hen staat het verband vast. Voor de drie anderen is de doodsoorzaak meer dan waarschijnlijk gelinkt aan deze blootstelling. Youssef Handichi, ACV-delegee, lid van de ondernemingsraad van de MIVB en 3e kandidaat op de lijst PTB*PVDA-go! en ex-werknemers en vakbondsmensen eisen dat de directie van de MIVB en de politieke verantwoordelijken dit dossier ernstig nemen.

De stemronde over de 'continuïteit van de openbare dienst bij de NMBS, dinsdag, 1 april 2014, in de Senaat, in de commissie Financiën en Economische aangelegenheden, houdt een echte aanval in op het stakingsrecht van de werknemers van de spoorwegen. 

Om het hoofd te bieden aan de luchtvervuilingspieken zoals, we die deze week in België gekend hebben, moeten duidelijke en  ambitieuze maatregelen getroffen worden. PTB*PVDA-go! vraagt onmiddellijk gratis openbaar vervoer in Brussel (MIVB en andere netten), en dat voor de hele duur van de luchtvervuilingspieken.

Op zaterdag 22 augustus organiseert de PVDA vanaf 13u. een barbecue voor alle leden en sympathisanten bij De Lijn en allen die het Openbaar Vervoer ondersteunen. Special guest is Youssef Handichi, ex-buschauffeur en nu Brussels parlementslid voor de PVDA.

Pagina's