Indexsprong

"Je houdt het niet voor mogelijk. De elektriciteitsprijs stijgt niet alleen met 40 procent, de regering wil de geplande btw-verhoging ook buiten de index houden. Een tweede indexsprong met andere woorden!", reageerde Tom de Meester, energiespecialist van de PVDA.

De strijd voor de intrekking van de indexsprong is zonet begonnen, dat tweette PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw op 22 april vlak nadat de federale Kamer de wet op de indexsprong had goedgekeurd. De Kamerleden van de PVDA stemden uiteraard tegen.

Dinsdag werd in het parlement tot in de vroege uurtjes debat gevoerd over de indexsprong. Want de regering wil kost was kost deze maatregel snel door het parlement jagen. “Maar als u de loonhandicap écht wil aanpakken, dan nodig ik u uit om samen met de arbeiders in Berlijn te gaan betogen voor hogere lonen”, zei Raoul Hedebouw aan minister Peeters.

Vanmiddag wordt de indexsprong besproken in de commissie Sociale Zaken. De PVDA zal er zich verzetten tegen de hoogdringendheid die de regering hierover inroept.

De regering heeft het wetsontwerp, waarin ze de indexsprong vastlegt, ingediend in het Parlement. Dinsdag 17 maart wordt het ontwerp besproken in de Commissie Sociale Zaken. Zou de regering proberen de indexsprong zo snel mogelijk door te duwen om de kwestie van de baan te hebben en zo het groeiende sociaal verzet te smoren?

De regering keurde een wetsontwerp goed over de indexsprong. Maar de strijd gaat voort. De wet is nog niet door het parlement goedgekeurd.

Kris Peeters, Vlaams Minister van Werk, kondigde aan dat de regering "asap' (zo snel mogelijk) een wetsvoorstel zal indienen dat haar de mogelijkheid biedt een wettelijke basis te creëren voor een indexsprong. De minister legde deze verklaring af 20 minuten voor de herneming van de onderhandelingen tussen vakbonden en patronaat over de loonevolutie. De regering heeft meer dan ooit kamp gekozen. 

Volgens de regering heeft de indexsprong in 2015 praktisch geen gevolgen voor onze lonen. Ze gaat namelijk uit van een nulinflatie. Maar intussen wordt de kans steeds groter dat er een btw-verhoging. Laat een dergelijke verhoging nu precies rechtstreeks effect hebben voor een stijging van de inflatie! We hebben dat zien gebeuren in Nederland. Met als gevolg een onmiddellijk loonverlies voor de miljoenen werknemers in ons land. Enige uitleg.

Volgens Bart De Wever zullen we de indexsprong in 2015 niet eens voelen omdat er toch amper inflatie is. Meer zelfs, volgens onze schaduwpremier gaan we in januari zelfs meer op ons loonbriefje zien staan. Volgens Benjamin Pestieau, PVDA-verantwoordelijke voor de relaties met de vakbonden, probeert de man ons opnieuw bij de neus te nemen.

De regering voorziet een aanval tegen de lonen op verschillende fronten. Als deze maatregelen goedgekeurd worden, zullen de werknemers in dit land verschillende honderden euro's verliezen. De regering zegt dat dit noodzakelijk is om de economie zuurstof te geven, want "de loonkost is te hoog". Maar klopt dit wel? De studiedienst van de PVDA analyseerde de maatregelen van het regeringsakkoord en geeft antwoord aan pro-patronale argumenten van de regering Michel-De Wever.

Pagina's