Belastingen

Vierenzestigduizend keer. Zoveel komt de naam “België” voor in de zogenaamde Paradise Papers. De grote geldverstoppers kunnen hun gangen gaan omdat ze beschermd worden door politieke verstoppers, schrijft Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, in Knack. Hij stelt vijf noodmaatregelen voor.

De fiscale achterpoortjes sluiten om de vennootschapsbelasting te verlagen, zo verkoopt de regering-Michel haar jongste belastinghervorming. Maar het zijn holle woorden. In de praktijk wordt geen enkele gunstmaatregel afgeschaft. En het zogezegde minimumbelastingtarief van 7,5% is een slag in het water: er zullen nog altijd multinationals zijn die erin slagen geen eurocent belasting te betalen.

Meer middelen voor de strijd tegen grote fiscale fraude. Dat was de eis van het gemeenschappelijk vakbondsfront maandagmorgen 29 mei. De vakbonden bij de FOD Financiën voerden een sensibiliseringsactie voor het North-Galaxygebouw, vlak bij Brussel-Noord.

De Vlaamse jeugdhuizen maken zich op voor een actieweek tegen het plan van minister van Financiën Johan van Overtveldt om de BTW-vrijstelling voor jeugdhuizen aan te passen. Jeugdhuizen die meer dan 50.000 euro omzet uit drankverkoop halen, zouden volgens dat plan BTW-plichtig worden en en complexe BTW-administratie moeten bijhouden.

"De taks op imagoverlagende zaken is een aanslag op het karige inkomen van de kleine zelfstandigen. En het is ook een aanslag op vrijwilligersorganisaties die zorgen voor de sociale cohesie in de stad", zegt Peter Mertens (PVDA) op Knack.be, nu blijkt dat ook tientallen Antwerpse verenigingen door de taks getroffen worden. "Uiteindelijk zullen dit soort maatregelen vooral het imago van Antwerpen zelf verlagen."

"Mijnheer Van Overtveldt, de regering zal een belastingregering worden voor de gepensioneerden en voor al wie een uitkering krijgt. Enkel voor de grote bedrijven en de grote vermogens zal het een antibelastingregering zijn", zei PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw in de Kamer.

Nieuwe regering behoudt alles wat van België een belastingparadijs maakt.

Peter Mertens: “De slogan voor de actie van vandaag is: Het wordt tijd dat de multinational meer belastingen betaalt dan zijn poetsvrouw. We zien nu dat andere partijen die 20 jaar aan de macht zijn in de laatste maand voor de verkiezingen onze slogan overnemen. Maar dat volstaat niet, het mag niet bij slogans en beloftes blijven, er moeten echte regeringsdaden komen. De beste garantie om die beloftes over de houdbaarheidsdatum van 25 mei te tillen is dat PVDA+ straks verkozenen in het Parlement heeft.”

“We hebben vernomen dat de PS in haar volgende verkiezingsprogramma de invoering van een vermogensbelasting en de afschaffing van de notionele-interestaftrek heeft opgenomen. We zitten nog niet in het parlement of de andere partijen nemen onze ideeën al over,” klinkt het tevreden bij Peter Mertens, voorzitter van PVDA+.

Pagina's