Johan Van Overtveldt

Omdat de N-VA-ministers na hun ontslag opnieuw “gewoon” Kamerlid worden, moeten hun opvolgers hun zetel aan hen afstaan. Twee van hen krijgen een vertrekpremie van 93.360 euro bruto. De PVDA diende al een wetsvoorstel in om de hoge vertrekpremies van Kamerleden af te schaffen.

De PVDA verzet zich tegen de ontslagregeling voor de voormalige N-VA-ministers en -staatssecretarissen. De linkse partij hekelt dat de ex-ministers aanspraak maken op twee voltijdse medewerkers. Johan Van Overtveldt behoudt zelfs zijn loon. 

De vakbonden van de FOD Financiën hebben maandag 29 mei de Financietoren aan het Noord Station in Brussel geblokkeerd. Elke werknemer die wilde werken, kreeg informatie over het waarom van de actie.

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees merkte al drie keer op dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zichzelf een opslag van 3.000 euro had gegeven. Tandengeknars in de Kamer, maar er kwam geen verklaring. Nu het uitlekt in de media is de reactie: “een foutje van de administratie”.

“De SwissLeaks-onthullingen leggen de structurele ongelijkheid in onze samenleving bloot: er is een toplaag die met bijna alles wegkomt”, schrijft Peter Mertens in zijn recentste bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be. “De discussie over een tax shift startte precies om die toplaag aan te spreken. Dat de tax shift nu herleid wordt tot een btw-verhoging is echt van de pot gerukt.”