Lage Emissie Zone

De invoering van een lage-emissiezone is een van de stokpaardjes van het Antwerpse stadsbestuur. Antwerps PVDA-gemeenteraadslid Dirk Van Duppen vindt de pestbelastingen er echter te veel aan en wil met drie amendementen zo'n lage-emissiezone effectiever en socialer maken.