taxshift

"Dit is een totaal onrechtvaardige taxshift", reageert Peter Mertens, "De regering geeft een taxcut van 2 miljard euro cadeau aan de bedrijven, en wij betalen de rekening door hogere taksen op elektriciteit, diesel, tabak en drank. Onder het mom van ecofiscaliteit en gezondheidsmaatregelen snijdt de regering in de koopkracht van de bevolking. Dat is geen taxshift, maar een taxlift op de kap van de gewone mensen.

Vorige woensdag 7 oktober betoogden meer dan 100.000 mensen om aan te geven dat ze de besparingsmaatregelen meer dan beu zijn. Uit een recente peiling blijkt dat 84% van de Belgen denkt dat de taxshift van de regering geen positieve impact op de koopkracht zal hebben. De meeste Belgen trappen niet in de verhaaltjes van de regering en ze hebben gelijk.

Een gezin dat nu jaarlijks 716 euro aan elektriciteitsfactuur betaalt, betaalt binnenkort 1.012 euro aan elektriciteit. Dat is geen 'taxshift', maar een 'taxlift', stelt Peter Mertens in het Schaduwparlement op Knack.be. 'De groten hebben hun cadeaus binnengerijfd, en de werknemers betalen andermaal het gelag.'

De PVDA steunt de betoging van 7 oktober. Deze regering laat ons geen andere keuze. Ze misbruikte de zomervakantie om voor de tweede maal op rij een heleboel inleveringen door te drukken die hoofdzakelijk de werkende mensen treffen. De rijken en grote fraudeurs blijven weer buiten schot. De bescheiden speculatietaks brengt maar half zo veel op als de besparingen op de werkloosheids- en ziekte-uitkering. Er is #genoeg voor iedereen en voor een solidaire en duurzame samenleving.

Een nieuwe studie van de PVDA-studiedienst analyseert en klaagt de onrechtvaardige maatregelen binnen de taxshift van de regering aan. Dit document is een kostbaar instrument voor iedereen die de strategie van de regering, de inhoud van de maatregelen en de logica erachter wil begrijpen en ook een tegenoffensief wil inzetten.

“De PVDA zegt ‘nee’ tegen 21% btw op elektriciteit en roept iedereen op hetzelfde te doen. De PVDA verspreidt daarom protestaffiches met de boodschap ‘Energie is geen luxe, maar een basisrecht’”, legt Tom De Meester, energiespecialist van de PVDA, uit.

Op 23 juli bereikte de regering-Michel-De Wever een akkoord over de begroting en over de langverwachte tax shift. Opnieuw zijn het de werknemers en de sociaal gerechtigden die het grootste deel van de inspanningen moeten leveren. Het akkoord is gesneden op maat van de miljonairs en de multinationals. Dossier.

De PVDA verzet zich tegen het plan van de regering om de btw op elektriciteit weer te verhogen van 6% naar 21%. Onrechtvaardig, ondemocratisch en buiten proportie, zegt de PVDA. In plaats van een btw-verhoging wil de partij een miljonairstaks invoeren op de 1% rijkste multimiljonairs.

“Belastingparadijzen creëren een sociale hel”, zo luidde de tekst op een bord tijdens de vakbondsconcentratie van 25 september 2014 op het Brusselse Muntplein. De manifestatie was het startschot van een van de grootste sociale bewegingen van de laatste jaren. De tekst op het bord rekende af met het fiscale beleid dat al vele jaren wordt gevoerd in ons land, en dat door de regering-Michel-De Wever verder wordt uitgediept. België is een belastingparadijs voor multimiljonairs en een fiscale hel voor de werkende bevolking.

“Belastingparadijzen creëren een sociale hel”, stond te lezen op een bord tijdens de vakbondsconcentratie van 25 september 2014 op het Brusselse Muntplein. De manifestatie was het startschot van een van de grootste sociale bewegingen van de laatste jaren en een van de eisen was precies een belasting op de grote vermogens. Vandaag tracht de regering de discussie een andere richting uit te sturen, met de bedoeling de 1% verder in de watten te leggen. Een nieuwe studie van de PVDA-studiedienst hekelt de onrechtvaardige maatregelen die de regering met haar “taxshift” op het oog heeft.

Pagina's