Verenigde Naties

Op 1 november stemt de Algemene Vergadering van de VN voor de 23ste keer voor de opheffing van het Amerikaans embargo tegen Cuba. Ook de Europese landen stemmen voor, maar verder leggen ze de VS geen strobreed in de weg. Hoe hypocriet is dat?

Op 26 juni is het precies 70 jaar geleden dat de 51 stichtende landen het Handvest van de Verenigde Naties ondertekenden. Gestoeld op de principes van soevereiniteit, geweldloosheid en collectieve veiligheid, moesten de VN een nieuwe wereldoorlog voor eens en voor altijd vermijden.