Solidariteitscongres

Op 13 juni vond de slotmeeting plaats van het Solidariteitscongres van de PVDA. Het congres was de voortzetting van het Vernieuwingscongres van 2008 en zet de partij verder op het pad van “verbreden, verdiepen en verbinden”. Peter Mertens kreeg van het congres het vertrouwen voor een tweede termijn als voorzitter van de PVDA.

Die vraag stelde Solidair aan een twintigtal deelnemers. Overwegend mensen die het hele proces van het congres hebben meegemaakt. Van de eerste lezing van de voorbereidende teksten tot de slotmeeting op de Heizel.

PVDA-woordvoerder en volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw polst eerst luid en warmhartig de temperatuur bij de 2.000 congresdeelnemers. En spreekt dan over de democratie in het Solidariteitscongres, het pensioendebat, en hoe de parlementaire vensters opengooien voor de sociale realiteit. Om te eindigen met een boodschap voor de jongeren.

Op 13 juni hield de PVDA de slotmeeting van haar ledencongres ‘Solidariteitscongres’. Tijdens een tweetalige slotmeeting, bijgewoond door 2.000 afgevaardigde leden, stelde partij haar nieuwe oriëntaties voor, onder de titel ‘verbreden – verbinden – verdiepen’. Peter Mertens werd er herkozen voor een tweede termijn als voorzitter. Het Solidariteitscongres verwelkomde ook een reeks prominente vertegenwoordigers uit de sociale bewegingen in Griekenland, Spanje en eigen land.

Zaterdag 13 juni 2015 sloot de PVDA haar Solidariteitscongres af met een toespraak van Peter Mertens, die verkozen werd voor een tweede termijn als voorzitter van de PVDA. In zijn toespraak zette Mertens de grote oriëntaties van het congres uiteen. Hieronder zijn volledige toespraak.

Tweeduizend leden van de PVDA en tientallen gasten bliezen deze zaterdag 13 juni verzamelen op de Heizel, voor het eerste congres van de linkse partij, sinds de partij vertegenwoordigers in het parlement heeft. Op een enthousiast ledencongres werden de nieuwe oriëntaties van de PVDA voorgesteld en werd Peter Mertens voor een tweede termijn verkozen als voorzitter.

Zaterdagnamiddag 13 juni houdt de PVDA de slotmeeting van haar ledencongres ‘Solidariteitscongres’.