Syriza

Twee weken na het Dictaat van Brussel is het tijd om een voorlopige balans op te maken. Dat doet Peter Mertens in een longread die leest als een grondige update van het Griekenlandhoofdstuk uit het succesboek Hoe Durven Ze dat De Wereld Morgen destijds in primeur publiceerde. Mertens vat de situatie in 13 stellingen samen, met een scherpe kritiek op de Duitse machtsgreep over de eurozone die sinds 2011 werd voorbereid. Maar hij eindigt optimistisch: “De Griekse ervaring heeft miljoenen Europeanen aan het denken gezet, en dat is een positieve zaak.”

Zeven. In zeven pagina's maakte Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op woensdag 3 juni duidelijk dat de Griekse democratie beter afgeschaft zou worden. In Griekenland botsen twee werelden met elkaar, zo schreef PVDA-voorzitter Peter Mertens al in zijn boek Hoe durven ze? Vandaag gaat de botsing over de prijs van medicijnen en elektriciteit, over het recht op pensioen en op collectieve arbeidsovereenkomsten. De Europese Unie wil hogere prijzen en lagere lonen en lagere pensioenen opleggen en daarvoor, als het moet, verkiezingsresultaten van tafel vegen. Nooit was duidelijker hoezeer de strijd van de Grieken ook België aangaat.

Op zondag 25 januari zullen in Griekenland wellicht historische verkiezingen plaatshebben. De Griekse kiescampagne was een van de kortste ooit. Over enkele dagen is ze afgelopen. Volgens de laatste peilingen zijn Samaras' dagen echter geteld. Syriza, de Linkse radicale partij, staat op kop in alle peilingen. 

”Ons hart zit links, en het klopt meer dan ooit.” Op de nieuwjaarsreceptie van de PVDA in het Antwerpse Zuiderpershuis vrijdagavond 16 januari sprak Peter Mertens het talrijk opgekomen publiek toe. Hij stond uitgebreid stil bij de heikele kwestie van de radicalisering. Mertens wees op de noodzaak om de juiste vragen te stellen. Extremisme en terrorisme kunnen niet aangepakt worden zonder de internationale politiek en maatschappelijke problemen mee in beschouwing te nemen. “We moeten investeren in mensen”, zei Mertens. Vervolgens sprak hij zijn solidariteit uit voor het Griekse volk, dat vandaag alle reden heeft om een andere politiek te eisen: “De hopeloosheid, de ellende en de schuldenberg worden groter.” Tot slot sprak de PVDA-voorzitter ook over het sociale verzet in ons land. Hij riep op om het verzet tegen de asociale regeringspolitiek verder uit te diepen en te werken aan een sociale lente.

De Grieken brengen de geest van de geuzen tot leven, de tegenstroom die democratie, vrijheid en economie opnieuw wil veroveren op de papen en zakenkabinetten van de Europese Unie. Zij verdienen onze steun, schrijft Peter Mertens in het schaduwparlement van knack.be.