#genoeg

Deze vrijdag start de PVDA haar informatiecampagne “er is genoeg voor iedereen” met het uitdelen van koekjes aan de pendelaars. Het koekje, als symbool van de herverdeling, staat op de voorpagina van de nieuwe folder die op meer dan 1 miljoen exemplaren zal worden uitgedeeld in heel het land.

Afgelopen week maakte minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) haar begrotingsvoorstel bekend voor het RIZIV in 2016. Een van de maatregelen die het meeste verzet uitlokt, is de bevriezing van het budget voor de huisartsenwachtposten. PVDA-huisarts Tim Joye reageert.

Volgens een recente peiling is de overgrote meerderheid van de Belgen ervan overtuigd dat de taxshift van de regering-Michel hun koopkracht niet zal verbeteren. En ze hebben gelijk. In een poging ons het tegendeel te doen geloven, lanceerde de N-VA - bij middel van haar minister van Financiën, Johan Van Overtveldt - een berekening die toont wat de taxshift ons allemaal zal opbrengen. Probleem: de machine is vervalst!

Na de betoging van de 100.000 in Brussel op 7 oktober, lagen vandaag in de provincie Luik tal van bedrijven en diensten plat. Voor provinciaal PVDA-voorzitter Damien Robert toont dit “dat het verzet van de werknemers tegen de regering Michel en tegen de antisociale maatregelen heel diep zit en niet verzwakt.”

Omdat de regering-Michel-De Wever nogmaals bewijst dat ze doof blijft voor de verzuchtingen van de sociale beweging, organiseert de PVDA op zondag 15 november voor de tweede keer de Protestparade.

“Premier Charles Michel beweert dat hij 8,3 miljard euro brandstof injecteert in de economische motor van ons land. Maar die brandstof verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders. Voor de werkende bevolking zijn er nieuwe accijnzen. Om de cadeaus aan de aandeelhouders te betalen, moet de bevolking in de buidel tasten: haar koopkracht verlaagt, de sociale uitgaven verminderen en de openbare dienstverlening gaat erop achteruit”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw op de beleidsverklaring die eerste minister Michel vandaag in het parlement voorlas.

Vorige woensdag 7 oktober betoogden meer dan 100.000 mensen om aan te geven dat ze de besparingsmaatregelen meer dan beu zijn. Uit een recente peiling blijkt dat 84% van de Belgen denkt dat de taxshift van de regering geen positieve impact op de koopkracht zal hebben. De meeste Belgen trappen niet in de verhaaltjes van de regering en ze hebben gelijk.

Woensdag 7 oktober trokken opnieuw honderdduizend landgenoten door de straten van de hoofdstad om te protesteren tegen het asociale regeringsbeleid. Er waren opvallend veel jonge werknemers die de besparingen beu zijn en eisen dat de sterkste schouders worden aangesproken. Her en der viel te horen, of te lezen, hoezeer mensen het beu zijn dat telkens het werkende deel van de bevolking moet inleveren, terwijl het gefortuneerde deel buiten schot blijft.

Op 1 oktober, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Ouderen, brengt de PVDA een nieuwe studie uit. Onder druk van verzekeringsmaatschappijen, is de regering van plan om rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen aan te passen. De gevolgen voor de werknemers zijn groot : ze kunnen zo een derde van hun pensioenkapitaal kwijtspelen.

De regering heeft van de vakantieperiode misbruik gemaakt om haar antisociale taxshift door te duwen. Op het solidariteitsfeest ManiFiesta lanceerde de PVDA haar nieuwe najaarscampagne “er is genoeg voor iedereen”.  Een uitnodiging om mee te doen aan het verzet en om mee te discussiëren over de alternatieven. In dit interview met Solidair geeft PVDA-voorzitter tekst en uitleg bij de taxshift en bij deze nieuwe campagne. 

.

Pagina's