CETA

Er is een intra-Belgisch ontwerpakkoord om de federale regering te machtigen het vrijhandelsverdrag met Canada, het zogenaamde CETA, alsnog te ondertekenen. Eerst moet dit ontwerpakkoord nog goedgekeurd worden in de verschillende parlementen. Zolang dat niet is gebeurd, heeft het ontwerpakkoord geen waarde. Daar zit een nieuw ultimatum aan vast: het moet de komende 48 uur ondertekend worden.

In een lang interview op Radio 1 vertelde Bart De Wever de ene groteske onwaarheid na de andere. Tegelijkertijd schuwt hij elk inhoudelijk debat over CETA, al zeker twee jaar lang. Cui bono? Wie komt dat ten goede? 

"Als we nagaan wat CETA precies inhoudt, lijkt de tegenstem in ons land verre van belachelijk voor mens en milieu", schrijft Line De Witte van PVDA.

De PVDA steunt het Waalse gewest en de andere gefedereerde entiteiten die de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie verwerpen. “Deze crisis en het uitstel van de Europees-Canadese top tonen aan dat er in Europa dringend een echt democratisch debat moet komen over dit verdrag”, stelt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA.

In the story about the Walloons blocking the free trade agreement with Canada, the so-called Ceta, several analysts are discussing the role of the emerging PTB-PVDA (Workers' Party of Belgium). We asked the chairman of the consequent Left party how he sees things.

In het verhaal over de Waalse blokkering van het vrijhandelsverdrag met Canada, het zogenaamde Ceta, wordt door verschillende analysten gesproken over de rol van de oprukkende PVDA. Wij vroegen aan de voorzitter van de consequent linkse partij hoe hij dat ziet.

Dinsdag 20 september was het de dag van STOP TTIP en CETA, een dag van betogingen tegen de vrijhandelsovereenkomsten tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP) en Canada (CETA). Verschillende duizenden mensen betoogden in Brussel tegen deze verdragen, omdat ze de sociale, milieu- en gezondheidsnormen die vandaag bij ons gelden, ondergraven. Line De Witte van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA, legt uit waarom de betoging zo belangrijk is.

De steeds talrijkere lekken van onderhandelingsdocumenten van het TTIP-verdrag spreken eerdere verklaringen van de Europese leiders tegen dat het akkoord "de mogelijkheden van staten om wetten uit te vaardigen niet zal beperken". Ook de reeds afgeronde tekst van het CETA wijst op het tegenovergestelde. De PVDA vroeg en verkreeg daarom een nieuwe hoorzitting in het federale parlement met eurocommissaris voor Handel Cecilia Malmström. De hoorzitting vindt morgen plaats in de commissie Buitenlandse Zaken.

De meerderheid in de Kamer gaf zijn steun aan de vrijhandelsakkoorden met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP). Op 13 mei stemt de Europse Raad over CETA. Tot die dag kan het roer nog omgegooid worden.

Terwijl in Europa miljoenen actievoeren tegen de vrijhandelsakkoorden TTIP en CETA, met de VS en Canada, vragen ook PVDA-volksvertegenwoordigers Raoul Hedebouw en Marco Van Hees in twee resoluties de definitieve verwerping van deze akkoorden.

Pagina's