lonen

Negen maanden na de Duitse metaalarbeiders beginnen ook die van Oostenrijk een strijd voor meer loon. Ze eisen 5 procent en verzetten zich tegen een nieuwe wet, waardoor hun werkgevers hen tot 12 uur per dag en 60 uur per week kunnen laten werken, zonder overuren te betalen.

De regering werkt aan een nieuwe wet waardoor loonsverhogingen de komende twee jaar beperkt worden. De Belgische lonen zullen minder snel kunnen stijgen dan de lonen bij onze buurlanden.

De strijd voor de intrekking van de indexsprong is zonet begonnen, dat tweette PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw op 22 april vlak nadat de federale Kamer de wet op de indexsprong had goedgekeurd. De Kamerleden van de PVDA stemden uiteraard tegen.

Volgens Bart De Wever zullen we de indexsprong in 2015 niet eens voelen omdat er toch amper inflatie is. Meer zelfs, volgens onze schaduwpremier gaan we in januari zelfs meer op ons loonbriefje zien staan. Volgens Benjamin Pestieau, PVDA-verantwoordelijke voor de relaties met de vakbonden, probeert de man ons opnieuw bij de neus te nemen.

De regering voorziet een aanval tegen de lonen op verschillende fronten. Als deze maatregelen goedgekeurd worden, zullen de werknemers in dit land verschillende honderden euro's verliezen. De regering zegt dat dit noodzakelijk is om de economie zuurstof te geven, want "de loonkost is te hoog". Maar klopt dit wel? De studiedienst van de PVDA analyseerde de maatregelen van het regeringsakkoord en geeft antwoord aan pro-patronale argumenten van de regering Michel-De Wever.

Na de indexsprong kondigt de regering-Michel I nog een tweede grote aanval op lonen en koopkracht aan: deze keer ligt het baremasysteem bij bedienden onder vuur. Het nieuwe systeem is er bovendien op gericht elke vorm van collectieve solidariteit voor loonsverhogingen te breken.