Privacy

Worden straks ook je vingerafdrukken opgeslagen op je identiteitskaart? Het is een idee van minister Jambon dat al is goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie. Het wetsontwerp moet nog langs de Kamer passeren, maar stuit alvast op massaal protest onder de noemer #ikweiger. 

Op 25 mei trad een nieuwe Europese regelgeving in werking ter bescherming van de privacy. De General Data Protection Regulation, beter gekend als GDPR, is een Europese wet die meer rechten geeft aan de consument. Een goede zaak dus. Of toch niet helemaal?

De regering legt de uitspraken van het Europees Hof van Justitie en van het Belgisch Grondwettelijk Hof naast zich neer ; het ontwerp voor een nieuwe dataretentiewet schendt nog steeds de privacy van gewone burgers.

Europees Hof van Justitie vernietigt de zogenoemde dataretentierichtlijn van de Europese Unie.

Vanaf 2015 zal elke nieuwe auto verplicht worden uitgerust met het eCall-systeem. Wagens uitgerust met het systeem zullen steeds traceerbaar zijn, via het dashboard bediend kunnen worden van reclame op maat… Dat alles onder het mom van verkeersveiligheid: het systeem zou ook automatisch (private) nooddiensten bellen.

Vandaag 8 april 2014 maakte het Europees Hof van Justitie in Luxemburg in een opvallend arrest brandhout van de Europese Dataretentierichtlijn van 2006. Deze werd, ondanks protest uit alle democratische geledingen, nog op 30 juli 2013 op voorstel van de Belgische regering, in een eigen Belgische wet omgezet.

Het rapport van een Brits Europarlementslid is formeel: de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden over de NSA-spionagepraktijken tonen aan dat elke burger tegenwoordig nu per definitie verdacht en wordt in de gaten gehouden, en dit allemaal in het geheim zodat er ook geen enkel verweer tegen mogelijk is.

De laatste weken ontstond in het Europees Parlement veel ophef over de selectieprocedure van de European Data Protection Supervisor (EDPS), wiens mandaat begin januari is afgelopen. Het Instituut van de EDPS, dat uit zo een 50-tal privacy-specialisten bestaat, moet wetgevende handelingen van de EU testen op hun compatibiliteit met de basisprincipes van de privacy en gegevensbescherming. Een watchdog dus . De heibel rond de selectieprocedure ruikt sterk naar een politieke doofpotoperatie…