Europese Unie: “Met een schone lei herbeginnen en kiezen voor een sociaal Europa”

auteur: 

Webredactie

“Het is tijd om te erkennen dat de sociale en democratische rechten van de mensen belangrijker zijn dan het vrij verkeer van kapitaal”, zo sprak PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw in het Parlement tijdens de debatten over de brexit. “We moeten met een schone lei herbeginnen en werken aan een Europa dat sociaal is en ten dienste staat van de bevolking.”

De PVDA-volksvertegenwoordiger richtte zich in het halfrond ook tot alle inwoners van Europa: “Amigos y compañeros, comrades and friends, vrienden en kameraden, mes amis et camarades, de Europese elite is jullie tegen elkaar aan het opzetten. Samen met de rechts-populistische partijen werkt ze aan een racisme dat jullie moet verdelen. Dat principe van verdeel-en-heers kennen we al eeuwen. Om dit Europa te veranderen hebben we eenheid onder alle werkende mensen nodig: Fransen, Polen, Roemenen, Britten ... Samen moeten wij dit Europa durven te veranderen. Daarom moeten wij strijd voeren tegen het racisme dat ons verdeelt en tegen de rechts-populisten die ons verdelen. Vandaag moeten wij met een schone lei beginnen en een Europese grondwet schrijven die de Europese volkeren respecteert.”

Hieronder de volledige tussenkomst van Raoul Hedebouw.

Mijnheer de eerste minister, vorige week heeft de Britse bevolking met 52% gestemd voor een brexit. Van bij de start was er hier een groot debat over de interpretatie van dat resultaat. U was er als de kippen bij om – net als de meesten van uw Europese collega’s – te zeggen, en ik citeer: ‘Vandaag lijken de burgers eraan te twijfelen dat de Europese Unie een toegevoegde waarde biedt. Dat is nochtans wel degelijk het geval.’ Daardoor legt u het accent op de perceptie die de mensen hebben van Europa. U staat overigens niet alleen met uw visie dat de Europese Unie goed functioneert. Volgens u verbetert de Unie wel degelijk de sociale situatie van de Europeanen, alleen voelen de mensen dat anders aan. De mensen begrijpen de meerwaarde niet die Europa biedt. Hoe is dat toch mogelijk!

Zo gaat Europa te werk. Het dwingt je om telkens opnieuw naar de stembus te gaan als het resultaat niet voldoet aan de heilige Europese eisen.

Sommigen gaan nog verder: ze maken er een generatieconflict van. Het zijn de oudere Britten die gekozen hebben voor een brexit. De jeugd wil best blijven en is er zelfs enthousiast over. Maar wat zien we? 65% van de Britse jongeren tussen 18 en 24 jaar is niet eens gaan stemmen. Dat betekent dat ook de jeugd in Groot-Brittannië niet erg enthousiast is over het Europese project. De vraag die zich vandaag stelt, is de volgende: waarom is de Europese bevolking niet enthousiast over dit Europa?

Het is niet de eerste keer dat de Europese Unie flink afgaat. In 2005 stemden de Fransen tegen de Europese Grondwet. Wat was de reactie daarop? De Fransen hadden het niet goed begrepen! En wat deed men twee jaar later? Men liet het Verdrag van Lissabon goedkeuren door het parlement. In 2005 was er ook in Nederland een referendum. Het land stemde tegen. In 2008 moest het Ierse volk zich uitspreken over het Verdrag van Lissabon. De Ieren stemden tegen. En wat deden de Europese democratieën? Ze dwongen de Ieren om een jaar later opnieuw naar de stembus te gaan. Zo gaat Europa te werk. Het dwingt je om telkens opnieuw naar de stembus te gaan als het resultaat niet voldoet aan de heilige Europese eisen.

Het is vandaag de hoogste tijd dat we de juiste vraag stellen, en die luidt: ‘Waarom zijn de mensen vandaag zo gekant tegen deze Europese Unie?’ (geroezemoes) Laat mij afronden. Men hoort dit niet graag, ik weet het! Blijf jullie kop maar in de grond steken. Wanneer zullen jullie de oren eens spitsen?

De mensen zijn het stilaan beu.

(geroezemoes) Het is niet omdat de Europeanen een stem uitbrengen die jullie niet aanstaat dat jullie mij het zwijgen moeten opleggen. Ik blijf praten, dat spreekt voor zich!

Vandaag verdient de elite 10.000 euro per maand en munt zij uit door belangenvermenging.

Het probleem is duidelijk: de Europese elite zet de volkeren in Europa tegen elkaar op. Europa is zelf de vector van het nationalisme, omdat we de volkeren van alle landen in Europa met mekaar doen concurreren: concurreren via de lonen, concurreren via de indexsprong, concurreren door werknemers tot 67 jaar te doen werken. Die concurrentie wordt georganiseerd door onze Europese Unie. Onze Europese Unie ligt aan de basis van het nationalisme. Vandaag verdient de elite 10.000 euro per maand en munt zij uit door belangenvermenging. Toch wijst ze de volkeren terecht.

Heeft iemand het vandaag al gehad over Neelie Kroes? Wat zei Neelie Kroes, ex-Europees commissaris? Ik zal het even voorlezen: ‘Na mijn termijn bij de Commissie zal ik geen verantwoordelijkheid meer opnemen in het bedrijfsleven, zelfs niet bij een bed and breakfast.’ En waar zit Neelie Kroes vandaag? Bij Uber, bij McDonald’s, enzovoort. De Europese Commissie, dat zijn gewoon Optimadossiers in het kwadraat. En u wilt vandaag dat de bevolking vertrouwen heeft in dat Europa?

Mijnheer de eerste minister, vandaag is het de hoogste tijd om met een schone lei te beginnen. Het is de hoogste tijd om te stellen dat de sociale en democratische rechten van de volkeren boven het vrije verkeer van kapitaal moet staan, boven het vrije verkeer van goederen en diensten. Het is tijd om te stellen dat het Europese bezuinigingsbeleid moet stoppen. We moeten met een wit blad beginnen. Het is tijd om te stellen dat de lidstaten het recht hebben om hun openbare monopolies te behouden. Het is tijd om Europa niet langer de sociale achteruitgang te verwijten die opgelegd wordt door nationale wetten. Als we vandaag een Europese Unie willen oprichten – en ik geloof in de solidariteit onder de volkeren – moeten we met een schone lei beginnen en de verdragen afschaffen die de moordende concurrentie tussen de volkeren organiseren. Wij moeten met een blanco blad beginnen en kiezen voor een Europa van de volkeren en een sociaal Europa.’

Na een agressief antwoord van de regeringspartijen, kreeg Raoul Hedebouw nog eens het woord.

‘Amigos y compañeros, comrades and friends, vrienden en kameraden, mes amis et camarades, de Europese elite is jullie tegen elkaar aan het opzetten.

‘Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, vandaag is het dag op dag één jaar geleden dat 85% van de Griekse jeugd tegen het Europese bezuinigingsplan stemde. Dat leidde toen niet tot grootse debatten, men trok zich er niets van aan. De Commissie had beslist: het Griekse volk moest bloeden. Beslist was beslist en het leven moest nu verder maar zijn gewone gangetje gaan.

Wie mijn uitspraken van vandaag afdoet als rechts populisme – nietwaar, mijnheer Miller – wil ik even duidelijk maken dat ze er werkelijk niets van begrepen hebben. U hebt niet begrepen in welke mate deze Europese Unie het nationalisme aanwakkert of in welke mate het tegen elkaar opzetten van werknemers in de Europese Unie een vector is van dat nationalisme dat de oorzaken van de problemen bij anderen gaat zoeken. Ik zal er allicht niet in slagen u te overtuigen, maar ik wil van de laatste seconden die me nog resten gebruik maken om mij te richten tot de Europese werkende bevolking: ‘Amigos y compañeros, comrades and friends, vrienden en kameraden, mes amis et camarades, de Europese elite is jullie tegen elkaar aan het opzetten. Samen met de rechts-populistische partijen werkt ze aan een racisme dat jullie moet verdelen. Dat principe van verdeel-en-heers kennen we al eeuwen. Om dit Europa te veranderen hebben we eenheid onder alle werkende mensen nodig: Fransen, Polen, Roemenen, Britten ... Samen moeten wij dit Europa durven te veranderen. Daarom moeten wij strijd voeren tegen het racisme dat ons verdeelt en tegen de rechts-populisten die ons verdelen. Vandaag moeten wij met een schone lei beginnen, en met principes die respect tonen voor de Europese volkeren.’