Marco Van Hees (PVDA) neemt nationaliteitsexamen af van de eerste minister

Marco Van Hees (PVDA): “Mijnheer de eerste minister, U bent uitgenodigd op een bijeenkomst van vroegere collaborateurs waar over het einde van België wordt gediscuteerd. Zou u ingaan op die uitnodiging? Ja of neen? Wat is het juiste antwoord? Tweede vraag. U krijgt een publiek mandaat aangeboden waarvoor u vergoedingen krijgt zonder de zittingen bij te wonen. Neemt u het aan? Ja of neen? Laatste voorbeeld, mijnheer de voorzitter. Een maffieuze Kazach vraagt u iets te regelen tegen een vergoeding van 2000 euro per uur. Gaat u dat doen? Ja of neen? Wat is het goede antwoord als je Belg wilt worden?”