Peter Mertens (PVDA) in debat met Gwendolyn Rutten (OpenVLD)

"Ofwel blijf je de kraan van de werknemers en de langdurig zieken opendraaien, ofwel durf je te kijken naar wat er in Panama gebeurt", reageerde Peter Mertens op Gwendolyn Rutten, die de verdediging op zich nam van het nieuwe begrotingsakkoord van de regering.

En over de maatregelen voor de "modernisering" van de arbeidsmarkt - zoals de afschaffing van de 38-urenweek en de invoering van de flexibele arbeidsduur: "Kom eens op het terrein en je zult zien dat het altijd de werkgever is die beslist en nooit de werknemer".

Peter Mertens lanceerde een eigen voorstel van modernisering van de arbeid: "Voer eindelijk de 30-urenweek in. In Zweden doen ze dat en daar blijkt dat de productiviteit stijgt en dat ook de kwaliteit van het gezinsleven omhoog gaat".