Pittige clash tussen Marco Van Hees (PVDA) en minister De Block in parlement

Een nieuwe studie van het InterMutualistisch Agentschap toont aan dat forfaitaire geneeskunde – gratis voor de patiënt in de eerste lijn – niet duurder is dan klassieke prestatiegeneeskunde, maar wel betere kwaliteit levert. Niettegenstaande haar patiënten medisch en sociaal veel kwetsbaarder zijn.
 
De confrontatie met de resultaten van deze studie leidde in het parlement tot deze clash tussen PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees en minister Maggie De Block. Geneeskunde voor het Volk voert actie tegen de besparingen van de minister op de sociale geneeskunde via de campagne www.reddesocialegeneeskunde.be. Laat mee van u horen, schrijf ook uw boodschap voor de minister, deel deze oproep.
 
Minister De Block voerde in 2017 een besparing door van 4% op de sociale forfaitaire geneeskunde van wijkgezondheidscentra en groepspraktijken van GVHV. Tegelijkertijd verbiedt ze de opening van ieder nieuw wijkgezondheidscentrum, terwijl vele idealistische huisartsen staan te wachten om daar aan de slag te gaan en de nood aan huisartsenpraktijken in kwetsbare wijken schrijnend is. De liberale centengeneeskunde en overconsumptie door de betaling per prestatie laat ze met rust.

Maar De Block betaalt wel het dure commerciële KPMG, berucht om zijn lobbywerk voor privatiseringen en organiseren van fraudepraktijken, om een audit uit te voeren van de forfaitaire geneeskunde. De minister wil in januari de resultaten bekend maken van deze audit. Het is duidelijk dat De Block met haar liberale visie deze sociale geneeskunde wil aanvallen. 

Een nieuwe studie van het InterMutualistisch Agentschap dat twee gelijkaardige steekproeven van 50.000 patiënten in forfaitaire geneeskunde en in prestatiegeneeskunde met mekaar vergelijkt is de minister voor. Deze grootschalige studie die gebaseerd is op objectieve cijfers geeft De Block ongelijk.

Commentaar toevoegen