PVDA clasht met N-VA over waardig pensioen

“Het verschil tussen de PVDA en de N-VA? Wij vinden 1.100 euro pensioen niet genoeg voor de mensen!”. Raoul Hedebouw (PVDA-volksvertegenwoordiger) breekt het pensioenbeleid van de regering af.

▶ Sla mee alarm voor ons pensioen op blijfvanonspensioen.be

Bekijk het volledige debat op Terzake.

Commentaar toevoegen

Reacties

Ja, Raoul Hedebouw zegt het juist, 1100 € is niet genoeg. Wat zal ik zeggen met 280 € per maand voor mantelzorg (voor mijn echtgenoot die Parkinson patiënt is en met een pensioen van 1100 €) ipv een uitkering van volledige werkloze van 1000 € ?
1100 eur stelt inderdaad niet veel voor. Lijkt me billijker om iedereen hetzelfde basispensioen te geven (1500 eur ?) verhoogd met bvb 20 eur per effectief gewerkt jaar. Hierdoor wordt werken toch extra beloond. Geen onderscheid meer tussen werknemers, zelfstandig, ambtenaren enz. Daarnaast rusthuizen meer subsidiëren, zodat die 1500 genoeg is om rusthuis te betalen. Blijft echter de vraag : hoe gaan we dit financieren ?
Financiering door de enorme (fiscale) fraudeurs!
Financiering door fiscale fraudeurs, daarmee is -vrijwel- iedereen onmiddellijk akkoord. Maar hoe ga je rijkaards belasten zoals de PVDA voorstelt? De echte rijken zijn met een muisklik vertrokken, met medeneming van het grootste deel van hun bezittingen (welke meestal buitenlands zijn). De 10% rijksten betalen nu meer dan 50% van de Belgische belastingen. Of dit voldoende is, daar kan men over twisten. Maar het lijkt me niet zo'n goed idee hen weg te jagen met nergens anders ter wereld geziene belastingaanslagen. Daar wordt de toestand in onze rust- en verpleeghuizen niet beter op. Het zou mooi zijn als de PVDA voorstellen deed die niet alleen mooi klinken, maar die ook haalbaar zijn.
Hedebouw heeft een punt als hij zegt dat de levensverwachting omhoog gaat juist omdat mensen vroeger met pensioen konden gaan. Daarom iedereen met 60 jaar op pensioen om nog wat van het leven te kunnen genieten!
Beste, indien u in uw partijprogramma voor de volgende verkiezingen duidelijk voorziet dat ook de HUIDIGE parlementairen, die de "pensioenhervorming" opgelegd hebben, er volledig dezelfde regels van moeten respecteren, dan word ik lid van uw partij. PS dat wil zeggen : geen pensioen meer voor de HUIDIGE parlementairen vanaf 55 jaar, en geen pensioen van 5.000 € + maar met de begrenzingen die ze ook voor anderen, hun kiezers, opleggen. Alstublieft zeg.
Waarom laat men in dit debat de man van de PVDA nooit uitspreken en is er overduidelijk een partijdigheid naar de vertegenwpordiger van de NVA ? Bijzonder irritant om naar te kijken en roept vragen op over de neutraliteit van de VRT hierin.
ben genezen van hersentumor was vastbenoemd 5 hersenoperaties onconabehandeling en complicaties ervan zorgen ervoor dat saldo ziektedagen 9 is anno 2013 en nu raken we ervan af denkt wertkgever geeft opdracht atbeidsgeneesheer om me dus af te keuren 2 jaar lang trekken ze het , 2 jaar disponibiliteit is dus pensioen op 53 , onbelast bijverdienen tarara trap niet in die val staat letterlijk op papier wat ik zou bijverdienen wordt in mindering gebracht, heb meer dan genoeg bijgedragen als alleenstaande zonder kinderen niet meer geschikt voor geen enkele functie dus werkte als verpleegkundige in gents ziekenhuis zorg op mensenmaat waar een blauwe en een sos in OCMW raad zitten, 1600 euro voor een RVT dream on minstens 2000