Raoul Hedebouw (PVDA): “Op kinderen schiet men niet”

auteur: 

Webteam

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw interpelleerde op donderdag 12 november in de Kamer de regering over het schietincident in een Antwerpse instelling. “Dat een politie-eenheid vorige week geschoten heeft op een kind van 14 jaar is geen banale kwestie. Dat is geen strijd tegen terrorisme.” Hier zijn volledige interpellatie.

Raoul Hedebouw: “Mijnheer de minister, eigenlijk had ik mijn vraag aan de minister van de politie gesteld, maar ik krijg vandaag antwoord van de minister van het leger. Dat zegt natuurlijk veel over hoe snel in dergelijke dossiers wordt overgeschakeld. Ik had eigenlijk liever gehad dat het dossier gewoon bij de politie bleef, want daar hoort het bij. U zult dus vandaag een oefeningetje moeten doen. Het is nog niet direct het leger dat tussenbeide komt, maar het gaat over een zekere militarisering van de politie. Daar gaat het over en dat maakt mij bang. Ik wil het feit niet banaliseren dat een politie-eenheid vorige week geschoten heeft op een kind van 14 jaar. Daar gaat het over. Het is geen banale kwestie. Het is geen kwestie van efficiënt zijn, het gaat hier over schieten op een kind van 14 jaar. Daar gaat het debat over.

Wat zei de kinderrechtencommissaris daar gisteren over? Ik lees het even voor want het waren harde woorden. De heer Bruno Vanobbergen zegt duidelijk: ‘Kinderen die gevlucht zijn voor oorlog opnieuw met wapens benaderen keuren we af. Dat het antwoord op kwetsbaarheid van een jongere en van een instelling een kogel is, is absoluut onaanvaardbaar. Op kinderen schiet men niet’. Op kinderen schiet men niet. Dat is niet alleen de beoordeling van de kinderrechtencommissaris, het is een basisbeginsel van onze democratie. Op kinderen schiet men niet.

Mijnheer de minister, de reden die naar voren geschoven wordt om het SRT op poten te zetten was de strijd tegen het terrorisme. Waar zit de strijd tegen het terrorisme hier? Democratische organisaties hadden al gezegd dat zo’n militarisering tot de consequentie zou leiden dat de basisrechten in de democratie niet worden gerespecteerd. Is op een veertienjarig kind schieten de strijd tegen terrorisme? Dat is geen strijd tegen terrorisme, mijnheer de minister.

Er wordt gezegd dat men al vier keer is tussengekomen voor zelfmoordpogingen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Het is toch niet de bedoeling tegen zelfmoordpogingen een SRT op poten zetten, zet eerder een psychologisch team op poten.

Ik heb nog een specifieke vraag. Op 21 oktober 2009 heeft in de commissie voor de Justitie op mijn vraag mevrouw Turtelboom geantwoord: ‘De politiezone Antwerpen kreeg een beperkte toelating voor het wapen FN 303 in december vorig jaar’. De minister zegt dus dat het om een beperkte toelating ging. De use case van deze wapens is dus beperkt en duidelijk gedefinieerd. Mijnheer de minister, vindt u dat de use case van dit wapen overschreden is in Antwerpen of niet?”