Video: PVDA-actie bezorgt minister Kris Peeters volle mailbox

auteur: 

Webredactie

“Mijn gsm trilde dag en nacht”, sprak minister van Werk Kris Peeters donderdag in het parlement. De PVDA had opgeroepen om de CD&V-minister een mail te sturen uit protest tegen de maatregel om bruggepensioneerden opnieuw op te roepen voor werk. Meer dan duizend mensen getuigden over hun situatie.

De PVDA lanceerde vorige week een actie om massaal getuigenissen te sturen naar de minister van Werk. Getuigenissen van bruggepensioneerden (SWT’ers) die door de regering verplicht worden opnieuw actief te zijn op de arbeidsmarkt. 1.851 mensen stuurden een mail. 1.083 mensen vertelden over hun situatie. PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw overhandigde donderdag in het parlement al die getuigenissen aan minister Kris Peeters. Een flink bundeltje.

“Mijnheer de minister, wij zijn niet alleen een partij van woorden, maar ook van daden”, sprak Hedebouw. “Wij hebben een e-mailactie gelanceerd waarbij wij aan alle arbeiders en bedienden die het slachtoffer waren, hebben gevraagd om u hun getuigenissen door te sturen. Onze teller ging een beetje in het rood, mijnheer de minister, en daarom zou ik u willen vragen hoeveel e-mails u juist hebt gekregen. Wij zijn gestopt bij 1.083 getuigenissen. Ik heb ze voor u meegebracht.”

In die getuigenissen komt als eerste punt naar voren dat er sprake is van contractbreuk. De betrokkenen geven te kennen dat zij daarvoor niet hebben getekend. “Nooit was ik op brugpensioen vertrokken, had ik dat geweten”, schreven sommigen. Iemand schreef: “Zij hebben mij belogen toen ik ja zei voor mijn brugpensioen.”

Raoul Hedebouw: “Veel bruggepensioneerden hebben zelfs een deel van hun premie van Ford Genk of ArcelorMittal aan de kant gezet om op brugpensioen te kunnen gaan. Niemand heeft hun gezegd dat zij werk zouden moeten zoeken tot hun 65 jaar. Dat is pure contractbreuk. Deze regering verandert de spelregels tijdens de pauze. En dat kan niet zomaar. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zegt duidelijk dat men op verworven rechten niet mag terugkomen. België is daar al een paar keren voor berispt.”

Minister Peeters bedankt Hedebouw voor de getuigenissen. “Collega Hedebouw, ik heb mijn gsm dag en nacht voelen trillen toen de berichten van de actie van uw partij binnenkwamen. Ik had ze zelf niet afgedrukt. Ik dank u dat ik ze nu op papier heb, zo kan ik ze tenminste bewaren.”

In zijn antwoord verwees de minister naar het lopende overleg in de Groep van 10. “Maar het is de regering die het initiatief moet nemen om haar eigen asociale KB in te trekken”, stelt Raoul Hedebouw. “Wij kijken er al naar uit om deze regering haar eerste asociale maatregel te zien intrekken. Dat zou een hoopvol begin zijn voor vele andere maatregelen waartegen de mensen in verzet komen…”

Actie tegen afbraak brugpensioen: stuur nu een protestmail naar de regering