Woningen binnenvallen van mensen die migranten opvangen, is intimidatie

"Toen ze Abou zijn komen halen, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen vluchteling. Toen ze Hervé en Katrien zijn komen halen, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen gastheer voor migranten. Toen ze Nathalie zijn komen halen, heb ik niet geprotesteerd. Ik was immers geen syndicalist. Toen ze mij zijn komen halen, was er niemand meer over om te protesteren."

➡ Op 1 februari 2018 verzette Raoul Hedebouw (PVDA) zich tegen de wet rond woonstbetreding, die migranten en zij die hen opvangen criminaliseert.

Labels

Commentaar toevoegen